Τοιχοποιίες Guardex / Κατασκευές με Ινοσανίδα

Η ινοσανίδα GUARDEX είναι ένα δομικό πάνελ από βιομηχανοποιημένο ξύλο, οικολογικό και ανακυκλώσιμο που χρησιμοποιείται για εξωτερική τοιχοποιία σε διάφορες εφαρμογές. Οι κατασκευές με ινοσανίδα είναι σταθερές, ανθεκτικές στην υγρασία, έχουν καλή θερμομονωτική συμπεριφορά, και πυραντοχή. Οι εφαρμογές με ινοσανίδα γίνονται γρήγορα, οικονομικά και αποτελούν τη βάση για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Ένα ακόμη μοναδικό πλεονέκτημα της ινοσανίδας είναι η καμπυλότητα που διαθέτη, που την καθιστά κατάλληλη για τοξοτές, θολωτές και γενικότερα καμπύλες επιφάνειες με μεγάλη ακτίνα.