Εσωτερικοί Τοίχοι / Χωρίσματα

Η γυψοσανίδα είναι ένα κατασκευαστικό υλικό που προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στην διαμόρφωση και τη διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων παρέχοντας σταθερότητα στην κατασκευή.

Τα χωρίσματα γυψοσανίδας προσφέρουν λειτουργικές λύσεις καθώς υλοποιούνται ταχύτερα, εξασφαλίζουν τον περισσότερο δυνατό ωφέλιμο χώρο, καλύπτουν και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις ηχομόνωσης, θερμομόνωσης, ακουστικής και ασφαλείας βελτιώνοντας αισθητά το επίπεδο διαβίωσης στο σπίτι σας ή τον χώρο εργασίας σας.

Οι διάφοροι τύποι γυψοσανίδων ανταποκρίνονται σε κάθε λειτουργική και αισθητική απαίτηση των οικιακών και επαγγελματικών χώρων.

Τα χωρίσματα από γυψοσανίδα μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυσης και υποστήριξη κατασκευαστικών αναγκών όπως:

  • τη δημιουργία εσωτερικών τοίχων
  • την ηχομόνωση
  • τη θερμομόνωση
  • την απομόνωση χώρων
  • τη δημιουργία καινούργιων χώρων
  • την αλλαγή διαρρύθμισης του χώρου με βάση τις δικές σας ανάγκες
  • την επικάλυψη ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Όλα αυτά τα οφέλη προσφέρονται με ταυτόχρονη ευκολία και οικονομία στην κατασκευή. Η κατασκευή των χωρισμάτων γίνεται γρήγορα και καθαρά ενώ οι επιφάνειες δε χρειάζονται σοβάτισμα και δέχονται βάψιμο ή ταπετσαρία.