Εσωτερική θερμομόνωση

Η μόνωση των εσωτερικών τοίχων (εσωτερική θερμομόνωση) είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εσωτερικό μέρος των κατακόρυφων τοίχων, δοκαριών, κολώνων, και την οροφή του κτιρίου. Μπορεί να τοποθετηθεί σε ολόκληρο το εσωτερικό μέρος του κτίσματος ή μόνο στις προβληματικές επιφάνειες, όπου έχουμε σημαντικά προβλήματα υγρασίας.

Με τη εσωτερική θερμομόνωση επιτυγχάνεται γρήγορη θέρμανση – ψύξη του χώρου ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εποχής.

Η χρήση του ορυκτοβάμβακα ή εξηλασμένης πολυστερίνης και της γυψοσανίδας, τα οποία αποτελούν τα βασικά υλικά της θερμομόνωσης, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και δεν χρειάζονται κάποια συντήρηση.

Ταυτόχρονα με τη θερμομόνωση ο χώρος αποκτά και ηχομόνωση, μειώνοντας αισθητά τον ενοχλητικό πρόβλημα του θορύβου.

Η μόνωση των εσωτερικών τοίχων είναι μια οικονομική λύση με εξαιρετικά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου η οποία σας παρέχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μειώνοντας κατακόρυφα τα ετήσια έξοδα θέρμανσης και ψύξης.