Εξωτερική Μόνωση / Θερμοπρόσοψη

Η εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων (θερμοπρόσοψη) είναι η διαδικασία της τοποθέτησης θερμομόνωσης στο εξωτερικό μέρος όλων των κατακόρυφων εξωτερικών τοίχων του κτιρίου. Η θερμοπρόσοψη είναι μια πολύπλοκη διαδικασία όπου υπάρχει  χρήση διαδοχικών εξειδικευμένων υλικών η οποία παρέχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο υπό πολύ σκληρές συνθήκες.

Η ενεργειακή μελέτη και επάρκεια ενός κτιρίου είναι αυτή που καθορίζει το είδος της εξωτερικής θερμομόνωσης που θα εφαρμοστεί.

Η Εξωτερική Θερμομόνωση παρέχει μια ολοκληρωμένη προστασία σε όλη την εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου προσφέροντας στεγανοποίηση και αποφύγει της δημιουργίας υγρασίας και μούχλας. Οι τελικές επιφανείς είναι καθαρές και προσφέρουν ταυτόχρονα αισθητική αναβάθμιση ολόκληρου του κτιρίου.